UA-194769472-1 เท่งไฮ้ ลูกชิ้นปลา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม - tenghaifishball

เท่งไฮ้ ลูกชิ้นปลา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม

Last updated: 2021-05-03  | 

เท่งไฮ้ ลูกชิ้นปลา และลูกค้า รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 21,000 บาทแก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อมอบให้บุคคลากรของทางโรงพยาบาล และ ผู้ป่วย โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม

Powered by MakeWebEasy.com